Pregled projekata sprovedenih u periodu 2007-2012

Tekući projekti:


“Algoritam antikorupcije” – projekat podržan od strane Instituta za održive zajednice (ISC) od 1.11.2012. do 15.3.2013. godine

Algoritam antikorupcije – mapiranje i analiza sprovođenja antikorupcijskih mera u Srbiji

Republika Srbija je demonstrirala jasan napredak u oblasti izgradnje sistema za borbu protiv korupcije u poslednjih 10 godina. Usvojeni su propisi i osnovane institucije koje u potpunosti odgovaraju savremenim standardima uspostavljenim u teoriji i praksi. Uprkos činjenici da neki propisi i institucije svojim dizajnom i ovlašćenjima čak idu ispred onih uspostavljenih u starim demokratijama ili zemljama u okruženju, svi pokazatelji govore da je korupcija u Srbiji i dalje sistemski problem. Korupcija odnosi značajan deo društvenog proizvoda što za posledicu ima smanjenje obima i kvaliteta usluga koje država pruža, pad standarda građana i urušavanje kvaliteta života, posebno najranjivljivijih kategorija stanovništva. Ako visokom nivou percepcije korupcije dodamo i nizak nivo poverenja građana u institucije, možemo zaključiti da tradicionalno pasivni odnos građana prema organima vlasti predstavlja dodatnu prepreku svakoj sistemskoj borbi protiv korupcije. Drugim rečima, percipirajući sebe isključivo kao žrtve, a ne kao one koji bi mogli i trebali da se bore za svoja prava, građani nesvesno podstiču „cvetanje“ korupcije u Srbiji otežavajući uspešnu primenu antikorupcijskih zakona ili sprovođenje mera za suzbijanje korupcije. Istraživanja prisutnosti korupcije ukazuju na veliku raširenost, kako visoke korupcije, tako i tzv. sitne korupcije.

Pročitajte više o ovom projektu...


“Četvrta grana vlasti – institucionalni položaj nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela u Srbiji” (The Fourth Branch of the Government”- institutional position of independent control and regulatory bodies in Serbia) u periodu od 1.11.2012. do 31.10.2013. godine

Partner: Open Society Foundation Serbia

Podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške (Embassy of the Kingdom of Norway)


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije